Logo
2021 ජනවාරි මස 16 වැනි සෙනසුරාදා

ඇන්තූරියම් වගාවකින් ගුණාත්මක මල් ලබාගනිමු

ඉන්දික කුමාර


මේ ලිපි පෙළ ඇන්තූරියම් වගාව සදහා උනන්දුවක් දක්වන අයට ප්‍රයෝජනවත වේවි. මෙම ක්‍රම වලට වඩා වෙනස් ක්‍රම මගින් වුවත් පැළයක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් හැකි උපරිම සරළ ආකාරයට මේ ගැන පියවරෙන් පියවර තේරුම් ගැනීමට පහසු වෙන අයුරින් ලිපිය සකස් කර ඇත. ඇන්තූරියම් වගාව ගැන කිසිත්නොදන්නා අයකුට වුවද වගාව ආරම්භ කිරීමට හා නඩත්තු කටයුතු වලදී මෙම ලිපි පෙළ උපකාරී වනු ඇත.

1. ඇන්තූරියම් පැළයක් සකස්කිරීම - මිට පෙර ලිපියකින් කථා කළා . 
2. ඇන්තූරියම් කුඩා පැළයක් වර්ධනය දී නඩත්තුව කීරීම - 
දෙවන ලිපියෙන් කථා කළා . 
3. ඇන්තූරියම් වර්ධ වූ පැළයක් මගින් නිවැරදිව මල් ලබාගැනීම - මෙම ලිපය මගින් ඒ පිලිබදව ඔබ දැනුවත් කරනවා.

අද කියලා දෙන්නේ බදුනේ ඇති මලක් පිපුණු පැළයක ගුණාත්මක, විශාල මල් ලබාගැනීම සදහා විශාල බදුනක් සකස් කරගන්නා ආකාරයයි.

මාධ්‍ය මිශ්‍රණය සදහා අවශ්‍ය දේ: බොරළු කැට,පොල්ලෙලි කැබලි (අගලක පමණ ), ඔස්මකොට් K+ පොහොර කැට.
පළමුව ලොකු බොරළු කැට බැදුනේ පතුළට අගල් 2ක් පමණ පිරෙන්නට පුරවන්න. ඉන්පසුව පොල්ලෙලි කැබලි අගල් 2ක් පමණ පිරෙන්නට බදුන තුල අතුරා ගන්න. පොල්ලෙලි කැබලි අතරට බොරළු කැට විසිරීයන පරිදි යොදන්න. නැවතත් පොල්ලෙලි කැබලි අගල් 2ක් පමණ පිරෙන්නට බදුන තුල අතුරා ගන්න.නැවතත් එය මතට බොරළු ස්වල්පයක් විසිරී යන පරිදි ඉසින්න. මේ වනවිට බදුන තුළ වගා මාධ්‍ය අගල් 5-6ක් පමණ පිරී තිබිය යුතුය .
කුඩා පැළය ඇති පොචිය වටා අතින් තට්ටු කරන්න . දැන් පැළය දෙපසින් ඇගිලි 2ක තබාගෙන බදුන පහල හරවා පරිස්සමින් මාධ්‍ය සමගම පැලය ගලවාගන්න . ගලවාගත් පැළය බදුනේ මැද කෙලින් සිටින සේ පොල්ලෙලි කැබැලි බදුන වටා තබන්න. ඔස්මකොට් K+ පොහොර කැට 25-40ක් පමණ බදුන තුළ විසිරී යනසේ දමන්න. දැන් පොල්ලෙලි කැබලි අතරට බොරළු කැට විසිරීයන පරිදි යොදන්න. පොල්ලෙලි කැබලි වැසී යනසේ බොරළු කැට අතුරා ගන්න. මේ සියල්ල දමා අවසන් වන විට බදුන තුළ අගල් 2-3ක පමණ උස් අවකාශයක් තිබිය යුතුය .
දිලිර රෝග වලින් පැළය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කැප්ටනා නියමිත මාත්‍රා සකස්කර ස්ප්‍රේකරන්න. මාධ්‍ය හා පැළය හොදින් තෙත් වනතෙක් ස්ප්‍රේ කරන්න.

සටහන : පැළය වටා බොරුළු ඇතිරීම මගින් මාධ්‍ය මත පාසි-දීලිර වර්ග සැදීම අවම කරගත හැක. එසේම ජලය රදාපැවතීම අවම කරගත හැක. මාධ්‍ය මගින් පැළයට තෙතමනය හා පැළය කෙළින් වැඩීමට අවශ්‍ය ආධාර පමණක් ලබාදෙයි. නිල් කැට , කොළ පොහොර, යෙදීමට වඩා සම ඔස්මකොට් K + කැට පොහොර හා (20;20:20) අනුපාත දියර පොහොර මාරුවෙන් මාරුවට මසකට වරක් පමණ පැළය වටා යෙදීමෙන් ඉතා ඉක්මනින් මල් ලබාගැනීමට පුළුවනි. අනෙකුත් රෝග වලින් පැළය ආරක්ෂා කර ගැනීමටඅවම වශයෙන් මසකට වරක් (ඇන්ටක්රෝල් සහ හෝමෝයි) ස්ප්‍රේ කරන්න. පැළය වටා තෙතමනය අවම කරගත යුතුය. පැළයට හිරුඑළිය 60-70% පමණ වැටීමට සලස්වන්න. ඇන්තූරියම් කියන්නේ සෙවණ ප්‍රිය කරන ශාකයක් , ඒ නිසාම හිරුඑළියට කෙලින්ම නිරාවරණය වන ස්ථාන වල පැළය තැබීමෙන් වලකින්න . මේ සදහා සෙවණ දැල් තුළ වගාව සිදුකිරීම හෝ මිදුලේ ඇති විශාල ගසක් යට වගාව සිදුකිරීම සුදුසුයි.

මල් පිපීමෙන් පසු පැළය වසරකට පමණ වරක් වගා මාධ්‍ය මාරු කරගන්න ඕනේ. 
ඇන්තූරියම් මල් වල විශාලත්වය, ගුණාත්මකතාව සහ පත්‍ර වලවර්ධනය සදහා නියමිත මාත්‍රාවට පොහොර යෙදීම වැදගත්. 
අධික උත්දවේන නිසා ශාකයේ පැවැත්මට ජලය හිගවිමට පුළුවනි. ඇන්තූරියම් මල් වගාකිරීමේදී සරු අස්වැන්නක් ලබාගැනීමට මනා නඩත්තුව සහ පාරිසරික සාධක වඩා වැදගත්. ජලය ශාකයට උදේ හා සවස් කාලවලදී යෙදීම උචිතයි. පරිසරය උණුසුම් අවස්ථාවලදී ඇන්තූරියම් ශාකයට ජලය එක්කිරීමෙන් ශාකයට හානි විය හැකියි. මුළු වගාවම එකම දිනයක පිරිසිදු කිරීමත්, එකම දිනයක වගාවට දිළිර නාශක ස්ප්‍රේ කිරීමත් , එකම දිනයක පොහොර යෙදීමත් ඉතා වැදගත්.ඔස්මකොට් K + සහ දියර පොහොර (20;20:20) මාරුවෙන් මාරුවට දින 45ට වරක් යෙදීම මගින් ඉතා හොද ඇන්තූරියම් මල් ලබාගන්න පුළුවනි.

සටහන : ඉසුරු මනෝජ් කොකාවල

 

Helabima. All rights Reserved.

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving due courtesy to 'helabima'